starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Zarząd Powiatu Rada Powiatu Komisje Stałe Rady Powiatu Harmonogram pracy Rady Powiatu Interpelacje i zapytania radnych Raport o stanie powiatu Wersja kontrastowa

Harmonogram pracy Rady Powiatu

A A A

Harmonogram pracy Rady Powiatu

 

HARMONOGRAM PRACY RADY POWIATU W SOCHACZEWIE NA 2024 ROK

I KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Zatwierdzenie planu podziału środków PFRON na 2024 rok.
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2023 rok.
 4. Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” w roku 2023.
 5. Przedstawienie informacji nt. zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku.
 6. Przedstawienie sprawozdania za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.

II KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2023 roku.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
 4. Informacja na temat działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.
 5. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
 6. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.
 7. Zatwierdzenie bilansu ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za 2023 rok.
 8. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu placówek opieki społecznej prowadzonych przez powiat sochaczewski.
 9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2023

III KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Sprawozdanie z działalności PUP za I półrocze 2024 roku.

IV KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2023/2024.
 3. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok.
 4. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2025 roku.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.
 7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2025 rok.

 

Harmonogram został zatwierdzony przez Radę Powiatu w Sochaczewie na sesji w dniu 28 grudnia 2023r.