starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Zarząd Powiatu Rada Powiatu Komisje Stałe Rady Powiatu Harmonogram pracy Rady Powiatu Interpelacje i zapytania radnych Raport o stanie powiatu Wersja kontrastowa

Raport o stanie powiatu

A A A

RAPORT O STANIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Kliknij TU -------> RAPORT O STANIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu sochaczewskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 11.00

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sochaczewskiego

Kliknij TU ----> Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji pdf.

Kliknij TU ---->Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji doc.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Uczestnictwo w debacie będzie możliwe drogą zdalną, dlatego  do zgłoszenia należy dołączyć adres e-mail zgłaszanego.

 

RAPORT O STANIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA 2018 ROK

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Kliknij TU    ---------->   RAPORT O STANIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA 2018 ROK

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu sochaczewskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 11.00

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sochaczewskiego

Kliknij TU -------> Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji pdf.

Kliknij TU -------> Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji doc

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.