starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Godziny Pracy Urzędu Wydziały Starostwa Jednostki Podległe Regulamin Organizacyjny Starostwa Statut Powiatu Sochaczewskiego Wersja kontrastowa

Wydziały Starostwa

A A A

Wydziały StarostwaStarostwo Powiatowe w Sochaczewie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
(wjazd od ulicy Botanicznej)

KASA: 046 864 18 10 - parter


Sekretariat urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
telefon: 046 864 18 40
faks: 046 864 18 71
II piętro – pokój nr 214
     
Kancelaria Ogólna – Nieodpłatna Pomoc Prawna/Nieodpłatna Pomoc Obywatelska
parter – wejście główne
telefon: 046 864 18 02


Sekretarz - Wydział Organizacyjny i Nadzoru
Michał Orzeszek
II piętro – pokój nr 220
telefon: 046 864 18 53


Skarbnik - Wydział Finansowy
Teresa Pawelak
II piętro – pokój nr 221
telefon: 046 864 18 56


Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Wiesław Gorzki
II piętro – pokój nr 201
telefon: 046 864 18 27, 046 864 18 81


Wydział Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych
I piętro – pokoje: 107 - 108 - 109
telefony: 046 864 18 45 – 864 18 32 – 864 18 61 – 864 18 48


Wydział Architektury i Budownictwa
I piętro – pokoje: 120 – 115 – 119 – 122
telefony: 046 864 18 43 – 864 18 46 – 864 18 03 – 864 18 08


Wydział Promocji, Kultury i Sportu
I piętro – pokój 110
telefon: 046 864 18 30
e-mail: promocja@powiatsochaczew.pl


Wydział Komunikacji i Transportu
parter – wejście główne oraz obok (rozsuwane drzwi)
pokoje: 2-11-16

telefony: 046 864 18 15 – 864 18 11 – 864 18 42 – 864 18 39
rejestracja/wydawanie dowodów rejestracyjnych
telefony: 046 864 18 13 – 864 18 91 – 864 18 93 – 864 18 94 – 864 18 14 – 864 18 92 – 864 18 95 – 864 18 96 – 864 18 97 – 864 18 98 – 864 18 99 – 864 18 79 – 864 18 90


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
wejście obok Wydziału Komunikacji
parter i II piętro - pokoje: 217 – 210 – 208 – 209 – 211 – 213 – 215 – 219 – 221 – 214 - 212

telefony: 46 864 18 21 – 864 18 84 – 864 18 47 – 864 18 18 – 864 18 23 – 864 18 19 – 864 18 19 – 864 18 22 – 864 18 83 – 864 18 29 – 864 18 75 – 864 18 26 – 864 18 37 – 864 18 36 – 864 18 35 – 864 18 82


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
I piętro – pokoje: 111 – 113
telefony: 046 864 18  20 – 864 18 62 – 864 18 17 – 864 18 24 – 864 28 16