starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN Wersja kontrastowa

Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości

A A A

2022 rok

Informujemy, iż Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości organizowane corocznie w Sochaczewie prze Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w tym roku nie będą miały swej kontynuacji.

XXVII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości - ODWOŁANE!!!!

W związku z epidemią koronawirusa impreza zostaje odwołana.

 

 

Impreza branżowa wystawienniczo-promocyjna

UWAGA - NOWA LOKALIZACJA TARGÓW

Sochaczew - ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 (wjazd od ulicy Botanicznej)

Wszelkie zgłoszenia dotyczące usług gastronomicznych prosimy uprzednio konsultować z organizatorem, tel.: 46 864 18 30.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew lub przesłać na adres e-mail: promocja@powiatsochaczew.pl

 

Należność prosimy uregulować przelewem na konto:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie,  ul. marsz. J. Piłsudskiego 65,  96-500 Sochaczew

Pekao SA Radom: 28124057031111001070455378       

tytułem: TARGI ROLNE 2020

 


 

Historia Targów Rolnych sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęły się przemiany mające na celu przystosowanie polskiego rolnictwa do wymagań rynkowych i integracji z UE. Zmieniły się potrzeby i oczekiwania rolników w stosunku do doradców rolnych. Zaczęto więc poszukiwać nowych form doradczych.

 

 

 

 

 

 

Powstała koncepcja stworzenia możliwości wymiany poglądów pomiędzy rolnikami i mieszkańcami wsi, a przedstawicielami firm działającymi na rzecz rolnictwa. Pierwsze Targi Rolne odbyły się w 1994 roku na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach zamiast organizowanych wcześniej Dni Otwartych.

 

W 2000 r. kiedy zaistniała potrzeba udzielania porad osobom, zajmującym się drobną przedsiębiorczością na wsi, postanowiono poszerzyć zakres imprezy i od tej pory organizowane były Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Ze względu na coraz większe zainteresowanie, zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających od 2001 r. impreza została przeniesiona do Sochaczewa na teren Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

  Celem Targów było zaprezentowanie bogatego asortymentu środków do produkcji rolnej zarówno rolnikom, działkowcom, drobnym przedsiębiorcom, doradcom, przedstawicielom firm i szeroko pojętej społeczności lokalnej. Targi to nie tylko możliwość promocji towarów i usług, ale również okazja do wymiany doświadczeń, zasięgania opinii i porad dotyczących kredytowania, ubezpieczenia, rozwijania drobnej przedsiębiorczości, pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych. Z roku na rok obserwowaliśmy, jak poszerzał się asortyment wystawienniczy, przybywało wystawców i zwiedzających. Podczas pierwszych edycji Targów dominowały firmy prezentujące nowości z zakresu techniki rolniczej, organizowano pokazy pracy maszyn i urządzeń. Uzupełnieniem były prezentacje firm warzywniczych i kwiaciarskich.   

Obecnie, Targi Rolne i Przedsiębiorczości zmieniły nieco charakter, przyczyniła się do tego między innymi zmiana lokalizacji. Wśród odwiedzających jest coraz więcej mieszkańców miasta, pojawiła się więc oferta dla działkowców i wielbicieli ogrodów przydomowych. Bogaty wybór kwiatów, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, a także produktów do pielęgnacji ogrodów znacznie poszerzył krąg zainteresowanych. Targom towarzyszą zwykle występy zespołów artystycznych, liczne konkursy dla dorosłych dzieci i młodzieży. Targi odbywają się wiosną, z reguły w ostatni weekend kwietnia. Imprezę odwiedzają tysiące mieszkańców, nie tylko z powiatu sochaczewskiego, przyjeżdżają wystawcy z całego kraju.

 

 

 W 2008 roku 27. kwietnia odbyły się już 15. jubileuszowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości – Sochaczew 2008. Z tej okazji zaplanowano szereg atrakcji zarówno dla wystawców, jak i zwiedzających.
Stałymi organizatorami Targów od kilku lat są: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawie Oddział w Bielicach, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Targi to ważna impreza handlowo-wystawiennicza nie tylko dla naszego powiatu, ale także dla całego Mazowsza, dlatego warto ją kontynuować i zadbać o coraz bogatszą ofertę.

Co roku patronat honorowy nad Targami obejmują: Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.