starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg CYFROWY POWIAT Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Cyberbezpieczny Samorząd Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rady Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING PLATFORMA ZAKUPOWA TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SPROSTOWANIA Wersja kontrastowa

Dotacje z budżetu państwa

A A A

 

                

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA

 

Zakup i montaż mammografu wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

DOFINANSOWANIE:       1 135 815,72

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  1 419 769,65

 

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny cyfrowy mammograf który pozwoli na precyzyjną diagnostykę w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych u mieszkanek powiatu sochaczewskiego.

Mammograf pozwoli na wykonywanie precyzyjnych zdjęć ujawniających nawet milimetrowe zmiany, które są niewidoczne w klasycznej mammografii. Ponadto, aparat umożliwi określenie położenia tych zmian i wytyczenie ich współrzędnych. Wszystko to posłuży do wykrywania raka piersi w jego jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 28 sierpnia 2023 roku.

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II

 

 

DOFINANSOWANIE:         2 126 267,04 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:   2 657 833,80 ZŁ

 

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II” nastąpiło kompletne wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie polegające na zakupie następującego sprzętu medycznego:

 • Wieża laparoskopowa 1 szt.,
 • Wieża artroskopowa 1 szt.,
 • Napęd ortopedyczny 2 szt.,
 • Narzędzia klasyczne + kosze sterylizacyjne 1 zestaw,
 • Zasilacz regulowany opasek zaciskowych + opaski 1 szt.,
 • Lampy operacyjne dwukopułowe z kamerami 4 szt.,
 • Stół operacyjny 2 szt.,
 • Resektoskop 1 szt.,
 • Morcelator 1 szt.,
 • Optyka LPSsc 2 szt.,
 • Myjnia dezynfektor przelotowa 18 tacowa 1 szt.,
 • Sterylizatory parowe na sześć jednostek wsadu 2 szt.

 

Realizacja zakupu sprzętu, pozwoli na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb w zakresie realizacji usług medycznych oraz lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia życia mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz planowo wykonywanych zabiegów operacyjnych. Nowoczesna aparatura wpłynie na jakość i sprawność świadczonych usług. Bezawaryjność urządzeń pozwoli skrócić czas obsługi jednego pacjenta, a to z kolei skróci czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne zabiegi medyczne.

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2019

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SOCHACZEWIE

 

DOFINANSOWANIE: 375 873,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 272 791,71 ZŁ

 

Celem projektu była realizacja zadania inwestycyjnego w następującym zakresie rzeczowym:

- budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 30,0 x 62,0 m i nawierzchni z trawy syntetycznej,

- budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21,0 x 42,0 m i nawierzchni z poliuretanu,

- wykonanie piłkochwytów boisk,

- wykonanie odwodnienia liniowego boiska piłkarskiego,

- zagospodarowanie terenu.

 

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Boisko wykorzystywane będzie do zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w ramach zajęć edukacyjnych ujętych w  ramowych planach nauczania, zawodów sportowych w ramach SKS na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym. Z obiektu będą korzystać również grupy młodzieży i dorosłych do gier amatorskich.

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

REZERWA OGÓLNA BUDŻETU PAŃSTWA

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim

 

DOFINANSOWANIE:         2 562 752,96 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:   3 213 444,88 ZŁ

 

Zakres rzeczowy projektu dotyczył:

Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – zakup sprzętu medycznego w postaci:

 

Videogastroskop – 2 sztuki;

Videoduodenoskop – 1 sztuka;

Videokolonoskop – 2 sztuki;

Stanowisko do automatycznego mycia  i dezynfekcji  endoskopów – 1 sztuka;

Diatermia – 1 sztuka;

Tomograf komputerowy – 1 sztuka;

Aparat do znieczulenia na salę cięć cesarskich – 1 sztuka;

USG z opcją Dopplera i echa serca – 1 sztuka;

KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej – 1 sztuka;

Respirator – 1 sztuka;

Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą NCPAP – 2 sztuki.

 

Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w postaci:

 

Zakupu sprzętu i urządzeń do pomieszczeń kuchennych, pralni oraz rehabilitacyjnych;

Zakupu sprzętu gastronomicznego do pomieszczeń kuchennych;

Dostawy dźwigu osobowego elektrycznego.