starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Komunikacja i Transport Geodezja Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska Stowarzyszenia Zwykłe Architektura i Budownictwo Kolejka Patronat Honorowy Starosty Sochaczewskiego Wersja kontrastowa

Geodezja

A A A

Geodezja

dyr. Sylwia Grzelak

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65

pokoje: 217 – 210 – 208 – 209 – 211 – 213 – 215 – 219 – 221 – 214 - 212


TELEFONY:

46 864-18-84 – Wydawanie map do celów opiniodawczych, składanie zgłoszeń i odbiór robót geodezyjnych, obsługa rzeczoznawców majątkowych

46 864 18 47 wydawanie wypisów z rejstru gruntów

46 864-18-35 – Ewidencja gruntów gmin: Młodzieszyn, Sochaczew

46 864-18-82 - Ewidencja gruntów gmin: Rybno, Brochów, Iłów
46 864-18-36 – Ewidencja gruntów miasto Sochaczew
46 864-18-37 – Ewidencja gruntów gmin: Nowa Sucha i Teresin

46 864-18-22 – Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, klasyfikacja gruntów

46 864-18-23/75/83 – Weryfikacja opracowań geodezyjnych

46 864-18-83 – Weryfikacja opracowań geodezyjnych
46 864-18-26 – Obsługa geodetów
46 864-18-29 – Obsługa geodetów z zakresie opracowań do celów prawnych

46 864-18-18, 46 864-18-19 - Gospodarka nieruchomościami w tym: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste, zwroty nieruchomości, wywłaszczenia, odszkodowanie

 

Adres e-mail:  geodezja@powiatsochaczew.pl 

 
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 10.15-17.30

pozostałe dni - 9.00-15.00

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że dane udostępniane poprzez Geoportal Powiatu Sochaczewskiego dostępne są pod adresem: sochaczew.geoportal2.pl

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW UISZCZA SIĘ PO OTRZYMANIU DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁATY należy dokonywać na konto: 45 9011 0005 0013 1313 2000 0100.

Opłaty skarbowe (np. za pełnomocnictwo, za kopię dokumentu, za wydanie decyzji) należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego: 16 9011 0005 0013 1313 2000 0040.


DRUKI WNIOSKÓW

1) UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego ---> WNIOSEK EGIB             

 Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych                                  --->  ZGŁOSZENIE ZMIAN 

 Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości                 --->  Wniosek P P5 RCiWN

Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków ---> Wniosek P P2

Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie danych EGiB ---> Wniosek P P6 RAPORTY EGiB

2) UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków ---> Wniosek P P1 MAPA

Wniosek o udostepnienie innych materiałów ---> Wniosek P P7 INNE

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ---> Wniosek REJESTR PUBLICZNY

3) OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH    

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ---> wniosek o wyłączenie

4) KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ---> wniosek narada

5)  KLASYFIKACJA GRUNTÓW ---> wniosek klasyfikacja

6) DLA GEODETY

Zgłoszenie pracy geodezyjnej ---> ZG-1 zgłoszenie pierwotne

Zgłoszenie- uzupełniające ---> ZG-3 zgłoszenie uzupełniające

Zawiadomienie o zakończeniu prac ---> Zawiadomienie o zakończeniu

7) Rekultywacja gruntów

Wniosek w sprawie rekultywacji i zagospodarowania ---> Wniosek o rekultywację

Wniosek w sprawie przekazanie praw i obowiązków - rekultywacja ---> Wniosek o przekazanie pr. i ob.

 

Zgłaszanie prac geodezyjnych - obsługa internetowa.

wniosek geoportal

 

Udostępnianie rejestru cen nieruchomości - obsługa internetowa

Wniosek Geoportal - RCiWN