starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Komunikacja i Transport Geodezja Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska Stowarzyszenia Zwykłe Architektura i Budownictwo Kolejka Patronat Honorowy Starosty Sochaczewskiego Wersja kontrastowa

Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska

A A A

dyr. Krzysztof Zieliński (046 864 18 20)

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

ul. marsz. J. Piłsudskiego 65

96-500 Sochaczew

 

I piętro – pokoje: 111 – 113

 

TELEFONY

telefony: 046 864 18  20 – 864 18 62 – 864 18 17 – 864 18 24 – 864 28 16

 

 

WSZELKIE DOKUMENTY/WNIOSKI  DO POBRANIA - -> KLIKNIJ TU

 

 Decyzje z zakresu gospodarki odpadami tracą ważność 23 stycznia 2016 r.

 

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.)
dnia 23 stycznia 2016 roku tracą ważność decyzje:

  • zezwolenia na zbieranie odpadów;
  • zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (obecnie przetwarzanie odpadów);
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie w części dotyczącej zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) (tj. przed 23 stycznia 2013 r.).

Do 23 stycznia 2016 roku podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami są obowiązane uzyskać odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów (wcześniej odzysk lub unieszkodliwianie odpadów), zgodnie z wymaganiami ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.