starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Edukacja Prawna MONITORING Wersja kontrastowa

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

A A A

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Remont drogi powiatowej Nr 3813W na odcinku Mistrzewice-Helenka w km 7+420 - 10+450 dł. 3,03 km" 

 
Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 

Kwota dofinansowania: 790 797,08 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 032 614,00 zł

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

 
  • Remont drogi na odcinku o długości 3,030 km;
  • Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej;
  • Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową;
  • Ułożenie siatki z włókna szklanego;
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm;
  • Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym;
  • Odwodnienie poprzez odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.