starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
POMOC UKRAINIE / Допоможіть Україні Wersja kontrastowa

POMOC UKRAINIE / Допоможіть Україні

A A A

 

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Urząd do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy.

Pod numerem 987 można uzyskać informacje dotyczące pomocy w województwie mazowieckim.

Pomagajmy świadomie i racjonalnie!!!

Każdy, kto w obecnej, wyjątkowo trudnej sytuacji spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę i pogłębiającym się w jej wyniku kryzysem humanitarnym pragnie pomóc ludności Ukraińskiej

POWINIEN WIEDZIEĆ:

  • Pomagać, ale racjonalnie! Brak organizacji działań niszczy efekty spontanicznych odruchów serca;
  • Nasze pomaganie musi przejść z fazy spontanicznego zrywu serc w racjonalizację pomocy;
  • Sposoby pomagania muszą być racjonalne, poddane koordynacji, zgodne z tworzonymi procedurami, z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gotowe na elastyczność i zmianę tych procedur.

Organizacja i koordynacja - to wytyczne na przyszłość, których w pomaganiu, a może będzie ono długofalowe, musimy się trzymać. Oddolne akcje w nieformalnych grupach, parafiach, miejscach pracy będą miały sens, jeśli tym zasadom się poddadzą. Nie bez przyczyny tworzone są centralne magazyny darów i bazy noclegowe; koordynowany jest transport.

KONIECZNE INFORMACJE:

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier  stworzono zakładkę pomagamyukrainie https://pomagamukrainie.gov.pl/ gdzie również wszyscy, którzy: szukają ratunku przed wojną bądź chcą wesprzeć uchodźców mogą uzyskać wszelkie informację i dowiedzieć się, jak znaleźć pomoc lub jej udzielić.

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Wszelkimi sprawami cudzoziemców na terenie naszego kraju zajmuje się Urząd do Spraw Cudzoziemców - Urząd przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu są dostępne na stronie www.ua.gov.pl ----INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY pod linkiem https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Procedury dla mieszkańców i samorządów w województwie mazowieckim określa wojewoda mazowiecki.

Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają obywatelom Ukrainy informacji na temat legalizacji pobytu w punktach informacyjnych m.st. Warszawy. MUW uruchomił też całodobową infolinię pod numerem 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim.

Punkty od 25 lutego br. funkcjonują na:

- Dworcu Wschodnim (ul. Kijowska 20, hala główna – szklany kontener) czynny w godzinach 8:00-20:00);

- Dworcu Zachodnim (al. Jerozolimskie 142) – w Punkcie Obsługi Pasażera; czynny w godzinach 8:00-20:00.

W ww. punktach osoby potrzebujące pomocy otrzymają informacje w języku m.in. ukraińskim.

Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce można też zadzwonić pod ogólnopolski numer: +48 47 721 75 75.

POMOC UCHODŹCOM NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

PRZYJĘCIE UCHODŹCÓW DO WŁASNYCH NIERUCHOMOŚCI

Chęć niesienia pomocy narodowi ukraińskiemu w postaci prywatnej inicjatywy zakwaterowania uchodźców we własnej nieruchomości należy zgłaszać do właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania ośrodków pomocy społecznej  gmin i miasta, w których wyznaczeni są koordynatorzy kwestii związanych z pomocą uchodźcom.

Kontakty do ośrodków pomocy społecznej:

- Miasto Sochaczew - Centrum Usług Społecznych: telefon 46 863 14 81;

- Gmina Sochaczew - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: telefon 46 864 26 19;

- Gmina Teresin - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: telefon 46 861 30 45;

- Gmina Nowa Sucha - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej: telefon 508 128 172;

- Gmina Rybno - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie: telefon 46 861 16 14;

- Gmina Iłów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie: telefon 24 267 50 92;

- Gmina Młodzieszyn -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie: 46 862 41 59;

- Gmina Brochów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie: telefon 22 725 71 82.

 

SPECJALNY ADRES E-MAIL

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie dla sprawnej wymiany informacji utworzyło specjalny adres e-mail pomagamyukrainie@powiatsochaczew.pl, na który prosimy kierować oferowaną pomoc z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Z racji olbrzymiej ilości napływających zgłoszeń, każdą ofertę umieścimy w naszej bazie danych, a w przypadku konieczności skorzystania przez nas z danej oferty, skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

Raz jeszcze dziękujemy za okazane serce i pomoc walczącej Ukrainie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

______________________________________________________________________________

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny na Ukrainie

W obliczu wojny na Ukrainie i dramatu niewinnych ludzi, którzy są jej ofiarami, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie.

Ponad 400 warszawskich adwokatów zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. W miarę naszych możliwości postaramy się zapewnić pomoc prawną w niezbędnym zakresie wszystkim potrzebującym, obejmującą w szczególności uregulowanie kwestii pobytowych, zatrudnienia itd.

 

 

 

 

 

 

Dla ułatwienia i skoordynowania pomocy na terenie powiatu sochaczewskiego zorganizowane zostały punkty zbiórek, do których można przynosić dary dla walczącej Ukrainy.

Miasto Sochaczew:

- Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, tel. 46 864 18 40

- Hala MOSiR, ul Kusocińskiego 2, tel. 721 121 011

- Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, ul Kusocińskiego 11, tel. 46 862 24 24

- Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 4; tel.  46 862 23 35

- Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska 16, tel. 536 379 824

Gmina Brochów: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, tel. 512 156 693

Gmina Młodzieszyn: Szkoła Podstawowa w Janowie, Janów 71A, tel. 604 476 972

 Gmina Rybno: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, tel.  784 998 180

Gmina Iłów: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Płocka 8, tel. 24 277 41 87

Gmina Teresin:

- OSP Budki Piaseckie, Budki Piaseckie 23, tel. 608 385 148

- OSP Teresin, ul Południowa 2, tel. 668 532 635

- Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, :Aleja 20-lecia 12, Teresin, tel. 46 861 38 13

Gmina Sochaczew:

- Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, tel. 46 864 26 00, 46 864 26 18

- OSP Nowe Mostki, Nowe Mostki 54B, tel. 514 700 648

- Firma Wulkan Zbigniew Krawczyk, Gawłów 68, tel. 693 729 535

Gmina Nowa Sucha: Kreatywni – Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie Biskupim i Kornelinie – siedziba, ul Olimpijska 1, tel. 605 044 064, 668 283 867.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do polskich szkół!

  1. Dzieci i młodzieży z Ukrainy są przyjmowani do publicznych szkół w Polsce w ciągu całego roku szkolnego.
  2. W celu zapisania dziecka do szkoły należy jedynie złożyć wniosek do dyrektora szkoły.
  3. Ustalenie klasy, w której uczeń będzie kontynuował naukę odbywa się na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  4. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły.
  5. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.
  6. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (szkoły podstawowe – gmina, szkoły ponadpodstawowe i specjalne - powiat) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

________________________________________________________________

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html